Meeting & Seminar Services

Choose one of our special offers
ทางโรงแรมมีบริการห้องประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง ระดับมาตรฐานจำนวน 3 ห้อง ซึ่งจะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา หรืองานเลี้ยงได้ตั้งแต่ 50 - 600 ท่าน พร้อมทั้งห้องประชุมสกายรูม สำหรับทีมบริหาร 1 ห้อง รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 40 ท่าน
Golden Bear
Golden Bear
 • แบบงานเลี้ยง (คน) : 220
 • แบบโรงหนัง (คน) : 550
 • แบบห้องเรียน (คน) : 350
 • แบบรูปตัวยู (คน) : 200
 • ความกว้างxความยาว : 13.50 x 27.00 เมตร
 • ห้องขนาด : 364.50 ตารางเมตร
Golden Palm
Golden Palm
 • แบบงานเลี้ยง (คน) : 180
 • แบบโรงหนัง (คน) : 250
 • แบบห้องเรียน (คน) : 200
 • แบบรูปตัวยู (คน) : 100
 • ความกว้างxความยาว : 11.50 x 27.00 เมตร
 • ห้องขนาด : 310.50 ตารางเมตร
Golden Peacock
Golden Peacock
 • แบบงานเลี้ยง (คน) : 80
 • แบบโรงหนัง (คน) : 120
 • แบบห้องเรียน (คน) : 100
 • แบบรูปตัวยู (คน) : 80
 • ความกว้างxความยาว : 9.00 x 18.00 เมตร
 • ห้องขนาด : 162.00 ตารางเมตร